วิสัยทัศน์ (Vision)      “สุขภาพดี การศึกษาทั่วถึง  เกษตรกรรมยั่งยืน  ยึดวิถีชาวพุทธ นำการพัฒนา ”


องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

 

จ.ส.อ.บุญเยี่ยม  หมั่นกระโทก

นายก อบต.

090-8307718องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

 

นายพลกฤต  วงศ์ศักดา

ปลัด อบต.

088-5828398

 


ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ภาพกิจกรรม

     โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนตำบลกระโทก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ..>>>

     โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยล..>>>

     โครงการร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ใส่ใจสุขภาพจิต เด็กและเยาวชนตำบลกระโทก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ..>>>

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
1 ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์ส่วนกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก ประจำปี พ.ศ. 2567องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
2 ประกาศยกเลิก โครงการยกระดับถนน ซอยประชาอาสา หมู่ที่ 11 (e-bidding)องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
3 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยเสริมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบเหมืองชลประทาน สาย 6R บ้านพะโค หมู่ที่ 5 - บ้านใหม่ หมู่ที่ 10 ต.กระโทก อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
4 
ประกาศราคากลาง โครงการขยายไหล่ทางถึงสี่แยก หมู่ที่ 4 บ้านโคกกระสังข์องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
5 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยดอนจั่น หมู่ที่ 2 บ้านหนองคล้า
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรชนิดลาดยางแอสฟัทท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านสวนผู้ใหญ่กล้วย บ้านปรางค์พะโค หมู่ที่ 11   อ่าน 68
  2.  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (จากบ้านนายโรจน์ถึงคลองวังกระทะ) บ้านใหม่ หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่าน 84
  3.  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หน้าบ้านนายทองหย่อมถึงเหมืองชลประทาน หมู่ 5 บ้านพะโค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่าน 67
  4.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (จากบ้านนายโรจน์ถึงคลองวังกระทะ) บ้านใหม่ หมู่ที่ 10 อ่าน 96
  5.  โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเดิมโดยการปูแอสฟัลต์คอนกรีต ทางเข้าบ้านนางสองศรี บ้านหนองคล้า หมู่ที่ 2 อ่าน 94
ID Line : obt-kratoke


วีดีโอ กิจกรรม


อ่านทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
สถิติ
ip ของคุณ คือ 44.212.94.18
ออนไลน์ 2 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 6 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 762 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 72496 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 1789489 คน
เริ่มนับ วันที่ 9 พ.ค. 2550