สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงายผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก    

15 ส.ค. 66 152