สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก    

18 ต.ค. 66 79