ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการเพื่อประเมินสมรรถนะพนักงานจ้าง

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก    

19 ก.ค. 66 183