ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศยกเลิก โครงการยกระดับถนน ซอยประชาอาสา หมู่ที่ 11 (e-bidding)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก    

18 ส.ค. 65 535