ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง โครงการขยายไหล่ทางถึงสี่แยก หมู่ที่ 4 บ้านโคกกระสังข์

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก    

17 ก.พ. 64 858