ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยเสริมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบเหมืองชลประทาน สาย 6R บ้านพะโค หมู่ที่ 5 - บ้านใหม่ หมู่ที่ 10 ต.กระโทก อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก    

30 ก.ย. 64 919