ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อร้องเรียนการทุจริตประจำปี
สรุปข้อร้องเรียน-ร้องทุกข์ เดือน กุมภาพันธ์ 2564

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก    

5 พ.ค. 64 35