ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อร้องเรียนการทุจริตประจำปี
สรุปข้อร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2563

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก    

8 เม.ย. 64 50