ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อร้องเรียนการทุจริตประจำปี
สรุปร้องเรียน-ร้องทุกข์ พฤศจิกายน 2563

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก    

6 เม.ย. 64 42