ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อร้องเรียนการทุจริตประจำปี
สรุปข้อร้องเรียน-ร้องทุกข์ เดือน พฤษภาคม 2563

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก    

16 ก.ย. 63 53